Fjärrlåneansökan

Ansökan om fjärrlån

Om boken som du söker inte går att köpa in kan vi oftast låna in den från ett annat bibliotek i Sverige. Detta kostar 10 kronor i fjärrlåneavgift.

Fjärrlån kan ha olika lånetid beroende på reglerna hos det bibliotek vi lånar från. Ett fjärrlån går inte alltid att låna om.

Om du studerar vid en högskola eller ett universitet ska du i första hand vända dig till skolans eget bibliotek för kurslitteratur.

Fjärrlåneansökan

Mina sidor

Språk