Litteraturens epoker

Litteraturens epoker

Här hittar du fakta om litteraturens epoker, från antiken till vår tid. Under varje del finns en lista med boktips från eller om just den epoken.

Antiken

Antiken inföll mellan cirka 800 f Kr och 400 e Kr i medelhavsområdet och framförallt i de grekiska och romerska rikena.

Den litteratur som skrevs under antiken handlade ofta om hjältar och var skrivna på vers, s.k. epos. Två väldigt kända epos från det antika Grekland är Iliaden och Odysséen av Homeros. Så här inleds Iliaden:

"Sjung, o gudinna, om vreden, som brann hos Peliden Akilles..."

Det finns också många dramer och skådespel från Antiken, både tragedin och komedin utvecklades mycket under denna tid. En av de mest kända grekiska tragedierna är Euripides drama Medea som handlar om en olycklig kvinna som på grund av svartsjuka mördar sina barn för att hämnas sin man.

Boktips, antiken

68349
11631
Av: Euripides
3672
Av: Sofokles
69257
Av: Homeros
38047
Av: Linnér, Sture
45005
Av: Homeros

Medeltiden

Efter det västromerska rikets fall inleds den period som brukar kallas medeltiden, från 400-talet till 1400-talet. Under medeltiden inträffar mycket, bland annat börjar man trycka böcker vilket gör att böcker blev lättare och billigare att tillverka.

Det var vanligt med religiösa berättelser om kampen mellan gott och ont och även hjältesagorna levde vidare från antiken. Något som också är typiskt för medeltiden är riddardiktningen, den mest kända är förmodlingen Rolandssången där frankernas konung Karl den store och hans tappra och hjältemodiga riddare skildras.

I Italien skrev Dante Alighieri i början av 1300-talet Den gudomliga komedin som tillhör Italiens mest kända böcker genom alla tider. I norden skrevs under samma tid den isländska Eddan som innehåller både hjältedikter och nordisk mytologi.

Under medeltiden blomstrade även den arabiska litteraturen. Bland annat författades under 1000-talet eposet Kungaboken (Shah'namah') av den persiska nationalskalden Abu al-Qasim Firdausis.

Boktips, medeltiden

89436
Av: Jalal al-Din Rumi
27576
Av: Hafiz
13415
Av: Boccaccio, Giovanni
16500
43041
Av: Villon, François
62408
Av: Aisopos
9576
Av: Chaucer, Geoffrey

Renässansen

Under renässansen, ca 1400 till 1600, återupplivades de antika idealen inom konsten och litteraturen som ansågs gått förlorade under den mörka medeltiden. Inom litteraturen bröt man nu tydligt med den religiösa diktningen och började skriva om mer världsliga ämnen. Man ifrågasatte de religiösa värderingarna och satte istället människan och individen i centrum.

William Shakespeare var verksam under renässansen. Han är känd för sina många krönikerspel, komedier, tragedier och sagospel. Hamlet är förmodligen Shakespeares mest kända drama.

I Spanien levde under samma tid författaren Miguel de Cervantes som är känd för att ha skrivit Don Quijote. Den tillhör de mest betydelsefulla böcker som någonsin skrivits och har påverkat många författare.

I Sverige sammanföll renässansen med reformationstiden, dvs. när Sverige gick över från katolicism till protestantism. Det kanske största som hände i litteraturväg under denna tid var att Sverige fick sin första översättning av Bibeln. Den författare som brukar framhållas är Georg Stiernhielm och hans epos Hercules.

Boktips, renässansen

39679
Av: Petrarca, Francesco
86690
Av: Cervantes Saavedra, Miguel de
7057
Av: Rabelais, François
87048
Av: Petrarca, Francesco
53924
Av: Machiavelli, Niccolò
96658
Av: Shakespeare, William
96493
Av: Shakespeare, William
9432

Barocken

1600-talet var de stora europeiska hovens tid och de förde fram en konststil som på många sätt var överdådig, svulstig och storstilad. Denna tid är kanske mest känd för de stora kompositörerna, Monteverdi, Bach, Händel och Vivaldi, men även flera kända författare levde då.

I England skrev författare som John Milton nu dikter på ett annat sätt än man gjort tidigare. Dikterna var mer svårtolkade och filosofiska och lämnade därmed ett större uttrymme för läsarens tolkningar.

I Frankrike utvecklades under denna tid fransk-klassicismen som försökte framhålla förnuftet och spegla det normala, dvs. motsatsen till vad de stora hoven ville ha. Moliére är en av dessa författare och hans står bakom verk som Den inbillade sjuke, Den girige och Tartuffe. Gemensamt för många av Moliéres verk är att han ofta driver med människans svagheter och brister.

Lasse Lucidor var en svensk skald verksam under barocken. Han skrev främst bröllops- och begravningspoesi, visor och psalmer och har ofta en svart humor och pessimistisk klang i sina texter.

Boktips, barocken

12404
Av: Milton, John
22215
Av: Molière
3720
Av: Molière
27798
Av: Racine, Jean
31750
Av: La Fontaine, Jean de

Upplysningen

Upplysningen, 1700-talet, var förnuftets århundrade då den europeiska befolkningen tröttnade på orättvisor och kom att kämpa mot statens och kyrkans förtryck. Typiskt för upplysningsförfattarna var att de var samhällskritiska och förespråkade tankefrihet. I Frankrike skrev Francois de Voltaire den satiriska romanen Candide samtidigt som irlandsfödde Jonathan Swift skrev Gullivers resor som också är en satir över det politiska livet i Storbritannien på 1700-talet.

Carl Michael Bellman, den svenska visdiktningens mästare, levde mellan 1740-1795. Hans mest kända verk är Fredmans epistlar, en samling av 82 tonsatta dikter. En diktare som följde den satiriska traditionen var Anna Maria Lenngren som, i exempelvis dikten Porträtterna, går till angrepp mot adelns förmåner.

I slutet av 1600-talet och början av 1700-talet utvecklades även den japanska diktformen haiku av bland andra Matsuo Basho och Yosa Buson. Här är ett exempel:

"Samlas med vinden
bland pinjeträden
vid min hydda"
(Matsuo Basho)

Boktips, upplysningen

13263
Av: Swift, Jonathan
24447
Av: Rousseau, Jean-Jacques
54690
Av: Defoe, Daniel
21547
Av: Voltaire, François Marie Arouet de
8887
Av: Lenngren, Anna Maria

Romantiken

Romantiken uppstod som en reaktion mot upplysningens förnuftsideal under den senare delen av 1700-talet. Istället för förnuftet ville man spegla människans känslor och upplevelser och man skrev gärna historiska och exotiska äventyrsromaner, t.ex. Ivanhoe av Walter Scott och De tre musketörerna av Alexander Dumas.

En genre som föddes under denna tid var skräckromantiken, eller den gotiska romanen, där man förde in övernaturliga och mystiska element i berättelserna. Mest känd är kanske Frankenstein av Mary W. Shelley från 1818 samt E T A Hoffmanns och Edgar Allan Poes romaner och noveller.

Under romantiken blev det allt vanligare att kvinnliga författare gavs ut och blev populära. Mary W. Shelleys mamma Mary Wollstonecraft gav 1792 ut boken Till försvar för kvinnans rättigheter. En annan känd kvinnlig författare är Jane Austen (som levde under denna tid men inte skrev stiltypiskt för romantiken) med böcker som Stolthet och fördom och Förnuft och känsla.

I Sverige brukar Carl Jonas Love Almqvists tidiga verk sägas tillhöra romantiken, däribland Drottningens juvelsmycke, innan han blev allt mer realistisk. Även Selma Lagerlöfs romaner är skrivna med en stil som tillhör romantiken trots att de skrevs runt sekelskriftet 1900. Hon introducerade en slags nyromantik mitt i den realistiska eran.

Boktips, romantiken

13263
Av: Swift, Jonathan
24447
Av: Rousseau, Jean-Jacques
54690
Av: Defoe, Daniel
21547
Av: Voltaire, François Marie Arouet de
8887
Av: Lenngren, Anna Maria

Realismen

Under 1800-talets mitt blev det allt mer vanligt att författare lämnade romantikens fokus på känslor och historia bakom sig för att istället försöka beskriva och återge verkligheten så naturtroget som möjligt, utan att försköna. Under denna tid hade industrialismen slagit igenom på många håll i Europa och levnadsvillkoren var väldigt hårda för dem som arbetade i fabrikerna. Författarna strävade därför många gånger efter att beskriva denna samhällsbild och var ofta själva väldigt engagerade i olika samhällsfrågor. Istället för att beskriva historiska händelser som under romantiken skrev man främst om samtiden.

Kända författare och böcker från realismen är t.ex. Gustave Flauberts Madame Bovary, Emile Zolas Therese Raquin, Charles Dickens Oliver Twist, Emily Brontes Svindlande höjder, Mark Twain med Tom Sawyer och Huckleberry Finn och Fjodor Dostojevskijs Brott och straff från 1866.

August Strindberg gjorde sig känd under denna tisperiod, framförallt genom Röda rummet som kom 1879. Den handlar om Arvid Falk, en ung man med författarambitioner som kritiserar de politiska och ekonomiska makthavarna för de missförhållanden som råder i Sverige.

Boktips, realismen

57473
Av: Twain, Mark
24439
Av: Dostojevskij, Fedor Michajlovitj
68599
Av: Brontë, Charlotte
50191
Av: Gogol, Nikolaj
1934
Av: Balzac, Honoré de
88005
Av: Brontë, Emily
8773
Av: Heidenstam, Verner von
27587
Av: Dostojevskij, Fjodor
6850
Av: Turgenev, Ivan
15637
Av: Dickens, Charles
20455
Av: Strindberg, August
11672
Av: Dickens, Charles
4396
Av: Zola, Émile
5424
Av: Tjechov, Anton
10148
Av: Zola, Émile
37476
Av: Twain, Mark
1936
Av: Benedictsson, Victoria

Modernismen

Vid sekelskiftet 1900 inleddes den period som kommit att kallas modernismen. Utmärkande för denna stil var experimenteradet med de litterära formerna. Inom poesin började man skriva friare och inte på vers. Romaner var inte längre kronologiskt och logiskt uppbyggda utan blev istället mer symboliska och psykologiska. Generellt kan man säga att modernismen stod för en slags anti-traditionalism.

Bland de stora modernisterna finns verk som Odysseus av James Joyce, Processen av Franz Kafka, Vågorna av Virginia Woolf, Och solen har sin gång av Ernest Hemingway, Kallocain av Karin Boye, Stäppvargen av Herman Hesse och Främlingen av Albert Camus.

Till modernismen hör även flera underliggande genrer. Bland dessa kan nämnas existentialism, surrealism, absurdism, futurism och expressionism.

Boktips, modernismen

3859
Av: Faulkner, William
3294
Av: Eliot, Thomas Stearns
5938
Av: Lagerkvist, Pär
91445
Av: Eliot, Thomas Stearns
2210
Av: Joyce, James
87308
Av: Kafka, Franz
19371
Av: Woolf, Virginia
2301
Av: Boye, Karin
1952
Av: Camus, Albert
30286
Ida
Av: Stein, Gertrude
37666
Av: Södergran, Edith
25650
Av: Lindegren, Erik
79562
Av: Tranströmer, Tomas
2575
Av: Sartre, Jean-Paul
2198
Av: Hemingway, Ernest

Arbetarlitteratur

Arbetarlitteraturen är en genre som utvecklats samtidigt som modernismen men har starkare kopplingar till realismen och kallas ibland för socialrealism. Den klassiska arbetarlitteraturen skrevs av personer från arbetarklassen som på ett så realistiskt sätt som möjligt försökte skildra arbetarnas livsvillkor. Bland de svenska arbetarförfattarna kan nämnas Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson, Moa Martinson och Dan Andersson. Dan Andersson är mest känd för sina dikter, bland andra Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort.

"Nu mörknar min väg och mitt dagsverk är gjort
mitt hjärta är trött, min säd har jag sått.
Som tiggare står jag, o Gud, vid din port,
och blodrosor växa på stigen jag gått."

Boktips, arbetarlitteratur

6718
Av: Sandel, Maria
2562
Av: Salje, Sven Edvin
5539
Av: Lo-Johansson, Ivar
3014
Av: Martinson, Moa
3292
Av: Ekelöf, Maja
3011
Av: Martinson, Harry
3027
Av: Moberg, Vilhelm
1545
Av: Fogelström, Per Anders
Mina sidor

Språk