Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänlighetsredogörelse

Lerums bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.lerum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

I den här redogörelsen kan hitta detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 •     Användning utan synförmåga
 •     Användning med nedsatt synförmåga
 •     Användning med nedsatt färgseende
 •     Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 •     Användning med nedsatt rörlighet
 •     Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.lerum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta biblioteket.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteket så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 •     Det finns bilder som innehåller text.
 •     Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. Det förekommer att texter inte läses upp av skärmläsare.
 •     Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker. ”Visa fler”-länk i facetter saknar information om vad som ska visas.
 •     Vid uppläsning med skärmläsare går det att pausa bildspelet men skärmläsaren fortsätter att läsa upp innehållet på nästa bild.
 •     Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar.
 •     Felaktiga rubriknivåer förekommer.
 •     Det förekommer att tabordningen är felaktig.
 •     Dynamisk lista har dubbla länkar.
 •     Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten.
 •     Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. Otillräcklig markering av tabfokus.
 •     Det förekommer att länkar används istället för checkbox. Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. Det förekommer att knappar används istället för länkar och är stylade som en länk.
 •     Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 •     Det förekommer att bilder på webbplatsen saknar alt-text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 •     Det finns bilder som innehåller text.
 •     Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta. Det förekommer formulär som saknar fieldset och legend. Det förekommer att formulärfält inte är uppmärkt i koden.
 •     Kontrastproblem kan förekomma i evenemangskalendern samt sidan med kontaktuppgifter till bibliotekspersonal. Meddelanden om att en bok inte går att låna om på sidan Mina lån har låg kontrast.
 •     Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar.
 •     Felaktiga rubriknivåer förekommer.
 •     Det förekommer att tabordningen är felaktig.
 •     Dynamisk lista har dubbla länkar.
 •     Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten.
 •     Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. Otillräcklig markering av tabfokus.
 •     Det förekommer att länkar används istället för checkbox. Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. Det förekommer att knappar används istället för länkar och är stylade som en länk.
 •     Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 •     Låg kontrast på ledtexterna i inmatningsfält.
 •     Korrigeringsförslagen har låg kontrast.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 •     Det förekommer att bilder på webbplatsen saknar alt-text.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 •     Kontrastproblem kan förekomma i evenemangskalendern samt sidan med kontaktuppgifter till bibliotekspersonal. Meddelanden om att en bok inte går att låna om på sidan Mina lån har låg kontrast.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 •     Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar.
 •     Det förekommer att tabordningen är felaktig.
 •     Dynamisk lista har dubbla länkar.
 •     Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten.
 •     Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. Otillräcklig markering av tabfokus.
 •     Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. Bildspelsnavigering saknar förklarande texter och har en felaktig tabordning. Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 •     Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. Bildspelsnavigering saknar förklarande texter och har en felaktig tabordning. Det förekommer att formulärval inte beskriver vad som väljs. Sorteringsval i sökresultatet saknar beskrivning av sorteringsordning.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 •     Det förekommer att tangentbordskommandon inte fungerar.
 •     Det förekommer att tabordningen är felaktig.
 •     Dynamisk lista har dubbla länkar.
 •     Det går inte att navigera i menyn för ”Mina sidor” via tangentbord. Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten.
 •     Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering. Otillräcklig markering av tabfokus.
 •     Det förekommer att länkar används istället för checkbox. Det förekommer att länkar används istället för knappar och är stylade som en knapp. Det förekommer att knappar används istället för länkar och är stylade som en länk.
 •     Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 •     Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Lerums bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. (WCAG A 1.3.1)
 • Bildcheckbox
 • Bilder på medier från bibliotekskatalogen kan sakna alt-text.

Leverantören är medvetna om problemen och har meddelat att det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och de kommer inte att hinna göra detta innan den 23 september 2020.

Externa tjänster från tredje part 

Flera av de externa tjänster biblioteket erbjuder är inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det krävs ett stort arbete för att granska och åtgärda problemen, eventuellt kommer vi inte hinna göra färdigt detta innan 30 september 2023.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Filmat material som är publicerat före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten med granskning av leverantören samt granskning av Lerums bibliotek.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020 och är formellt godkänd av Lerums bibliotek.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.