Tillgänglighetsredogörelse Overdrive

Tillgänglighetsredogörelse Overdrive

Lerums bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lerum.overdrive.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

I den här redogörelsen kan du hitta detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning utan hörsel
 • Användning med nedsatt hörsel
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med nedsatt rörlighet
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lerum.overdrive.com som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta biblioteket.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela biblioteket så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Förstasidan saknar huvudrubrik. Det kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Länken till förstasidan ligger inte först i länkhierarkin. Det kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vid ickevisuell navigering går det inte att hoppa över grupperat innehåll.
 • Startsidan saknar tydlig visuell huvudrubrik. De flesta sidor saknar rubriknivå 1 i kodningen.
 • Skärmläsaren kan ha problem med att läsa språk korrekt.
 • På inloggningssidan är felmeddelandet för bibliotekskortsnummer på engelska.
 • Skärmläsare läser inte upp korrigeringsförslag.
 • Fel har hittats i sidans kodning som kan orsaka problem vid uppläsning med skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Ikonen för Lerums kommun är en länk till huvudsidan och saknar förklarande text. Ikonerna för notiser, med en klocka som symbol, respektive Mina lån saknar förklarande text.
 • Ikonerna för notiser, med en klocka som symbol, respektive Mina lån saknar förklarande text.
 • Text i inmatningsfält på inloggningssidan för kortnummer och PIN-kod har låg kontrast.
 • Länkar i text finns som endast signaleras med färg. Dessa kan vara svåra att upptäcka.
 • Text finns som saknar tillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • Vid ickevisuell navigering går det inte att hoppa över grupperat innehåll.
 • Startsidan saknar tydlig visuell huvudrubrik.
 • Den visuella fokuseringen kan vara svår att urskilja mot bakgrunden på grund av färg och form.
 • Funktionen utförs vid tryckhändelse och går inte att ångra.
 • På inloggningssidan är felmeddelandet för bibliotekskortsnummer på engelska.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Länkar i text finns som endast signaleras med färg. Dessa kan vara svåra att upptäcka.
 • Text finns som saknar tillräcklig kontrast mot bakgrunden.
 • På inloggningssidan är felmeddelandet för bibliotekskortsnummer på engelska.

Problem vid användning utan hörsel

 • Många e-ljudböcker kan inte fås med text. På grund av upphovsrättsliga skäl går det inte att omvandla ljudböckerna till text.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Många e-ljudböcker kan inte fås med text. På grund av upphovsrättsliga skäl går det inte att omvandla ljudböckerna till text.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Vid ickevisuell navigering går det inte att hoppa över grupperat innehåll.
 • Funktionen utförs vid tryckhändelse och går inte att ångra.
 • Vid läsning av e-textböcker i webbläsare med touchscreen.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Funktionen utförs vid tryckhändelse och går inte att ångra.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid ickevisuell navigering går det inte att hoppa över grupperat innehåll.
 • Startsidan saknar tydlig visuell huvudrubrik.
 • Funktionen utförs vid tryckhändelse och går inte att ångra.
 • På inloggningssidan är felmeddelandet för bibliotekskortsnummer på engelska.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 april 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Lerums bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 

 • Innehållet i e-böckerna och e-ljudböckerna kan i många fall inte omvandlas till ljud respektive text på grund av upphovsrättsliga skäl. Leverantören Overdrive ansvarar för förhandling med förlagen om upphovsrättsfrågor.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av lerum.overdrive.com.

Senaste bedömningen gjordes den 1 april 2021 och är formellt godkänd av Lerums bibliotek.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 april 2021.