Studerande - startsida

För dig som studerar

Jag som har hand om den här avdelningen heter Sofia Andersson och är studiebibliotekarie med ansvar för hela gymnasieskolan samt Vuxenutbildningen och SFI. Mig är du som både elev och lärare välkommen att kontakta när det gäller litteratur och annat material som har med skolan och undervisningen att göra – gärna tips och idéer av olika slag! (t.ex. inköpsförslag eller andra önskemål).

Som studiebibliotekarie samarbetar jag med lärarna och bistår med undervisning i informationskompetens och fungerar därmed som en pedagogisk resurs. Både gymnasieskolans och vuxenutbildningens examensmål har ett starkt fokus på just informationskompetens, med mål som tydligt anger vikten av att eleverna lär sig att hantera samhällets informationsflöden - såväl vad gäller att söka som att kritiskt granska och använda olika slags källor. För gymnasiet betonas också användandet av skönlitteratur som kunskapskälla och jag kan därför också bokas för bokpresentationer för att inspirera till sådan läsning.

Det här är en sida för både för dig som studerar och som är lärare. Här hittar du bland annat fakta om litteraturens epoker, länkar och undervisningsmaterial om informationssökning och källkritik, information om talboksnedladdning, nyinkomna böcker och tips på filmer och läsning inom olika teman.

Skolbiblioteket har ingen egen lokal utan är en integrerad del av Lerums bibliotek och kan därför erbjuda generösa öppettider och ett stort urval av böcker, film, tidskrifter och musik.

Kontakt: sofia.andersson1@lerum.se
Telefon: 0302-521358
Jag finns på plats mån: 9 - 19, tis-tors: 8 - 16.30, fre: 8 - 14.45
(avvikelser till förmån för klassbesök och dylikt förekommer)

Mina sidor

Språk