Tillgänglighet för bibliotek.lerum.se

Lerums bibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur bibliotek.lerum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från bibliotek.lerum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela biblioteket via e-post eller telefon.

Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Kontakta Digg via webbplatsen: Anmäl bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vi arbetar kontinuerligt med att granska webbplatsen för att hitta tillgänglighetsproblem. Vår ambition är att ha åtgärdat de tillgänglighetsproblem som inte är undantagna senast den 31 december 2024.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Det saknas alt-text för bokomslag.
 • Det finns felaktiga ”aria labels” som kan orsaka problem för skärmläsare på startsidan.
 • Android/Iphones inbyggda talsyntes har problem med inloggningssidan.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Låg kontrast för bokomslag.
 • Problem vid användning med nedsatt färgseende
 • Låg kontrast för bokomslag.

Oskäligt betungande anpassning

Lerums bibliotek åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Vissa tillgänglighetsproblem kan vi inte tekniskt åtgärda eftersom det kommer från dynamiska katalogdata.

 • Låg kontrast på bokomslag.
 • Det saknas alt-text för bokomslag.
 • Det förekommer långa och komplicerade texter som beskriver vissa mediers innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

 • Automatiska granskningar med Aceit, varav den senaste utfördes 7 november 2023
 • Manuell granskning av webbplatsen, testning med Windows inbyggda skärmläsare samt automatisk testning med WAVE testverktyg. Granskningen utfördes: 8 juni 2023.

Webbplatsen publicerades 12 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast 12 december 2023.